Acoustic CR Neuromodulation

Informace o probíhajících výzkumech, klinických studiích a nových metodách léčby tinnitu.
michal
Příspěvky: 315
Registrován: pát 01. bře 2013 12:06:52
Bydliště: Praha východ

Acoustic CR Neuromodulation

Příspěvekod michal » úte 02. dub 2013 16:18:19

Acoustic CR Neuromodulation

Nová metoda na bázi neuromodulace pomocí zvukové složky, která byla vyvíjena v Německu.
Domovská stránka : http://www.anm-medical.com/

Tato metoda je nabízena jako léčba tinnitu v Německu - nejbližšího lékaře jsem nalezl v Drážďanech. Takže by to mohl být ekvivalent k metodě TRT za předpokladu, že se domluvíte německy.
Jinak zkratka CR znamená coordinatet reset ( koordinovaný reset ). Trošku mi to připomíná dřívější verze Windows, kde často bylo jediným řešením zmáčknout tlačítko reset :D a docela často to fungovalo. Takže v asociaci s tímto by to mohlo být nadějné ;) ,ale neříkám hop, dokuď to někdo neověří. Ona má údajně stát 3000EUR.

Detaily a čtyři přednášky z 6.mezinárodní konference o tinnitu k této metodě se brzy objeví na tomto fóru

blaňule
Příspěvky: 48
Registrován: čtv 07. bře 2013 15:12:42
Bydliště: Praha

Re: Acoustic CR Neuromodulation

Příspěvekod blaňule » stř 03. dub 2013 14:43:17

Klidně bych je za to dala, kdyby to fungovalo.

Uživatelský avatar
Veru841
Příspěvky: 49
Registrován: úte 29. led 2013 18:09:31
Bydliště: Pardubice

Re: Acoustic CR Neuromodulation

Příspěvekod Veru841 » čtv 04. dub 2013 11:57:57

jsem druhá v pořadí, třeba nám dají slevu :-)

michal
Příspěvky: 315
Registrován: pát 01. bře 2013 12:06:52
Bydliště: Praha východ

Re: Acoustic CR Neuromodulation

Příspěvekod michal » čtv 04. dub 2013 15:50:07

Dávám sem 4 přeložené články o metodě Acoustic CR Neuromodulation, které zazněly na 6. mezinárodní konferenci o tinnitu v červnu 2012 v Belgii.
Na domovských stránkách metody píší, že je to pro tonální tinnitus. Nevím přesně co to je, ale pravděpodobně jde o tinnitus o jednom tónu. Pro více tónový tinnitus je léčba prý možná, ale po konzultaci s jejich specialistou.

V níže uvedených článcích je pár věcí a odborných termínů, kterým až tak nerozumím, takže jestli někdo má lepší překlad, sem s ním - nejsem MUDr. ani překladatel.

P35.
Acoustic CR neuromodulation
proti nevyváženosti zapříčiněné vzájemným působením v oblastech mozku u pacientů se subjektivním chronickým tonálním Tinnitem


Silchenko AN1, Adamchic I.1, Hauptmann C.1, Tass PA1, 2
1 Ústav neurověd a medicíny - Neuromodulation, Výzkumné centrum Juelich, Juelich,Německo
2 Oddělení stereotaktické a funkční neurochirurgie, Univerzita v Kolíně nad Rýnem, Kolín nad Rýnem, Německo

Souvislosti: Subjektivní tinnitus je sluchový fantomový vjem, který se vyvíjí v důsledku poškození periferního sluchového systému a způsobuje charakteristické změny mozkové aktivity. Mechanismus z něhož vychází vnímání fantomového zvuku, je pravděpodobně nerovnováha v komunikaci mezi sluchovými a nezvukovými oblastmi mozku. Nedávno bylo prokázáno, že akustická CR neuromodulace výrazně potlačí i tinnitus symptomy a hučení v uších související s úpravou v EEG části
spectra1. Zde jsme zkoumat vliv CR neuromodulace na efektivní propojení mezi zvukovou a nezvukovou oblastí mozku.

Metody: EEG záznamy byly provedeny na počátku a po 12 týdnech léčby CR metodou u 28 pacientů s bilaterálním
chronickým tinnitem a v kontrolní skupině zdravých jedinců. Provedli jsme BESA detekci v následujících předem stanovených zájmových oblastexh – temporální a čelní oblasti, - parietálního kortexu ( mozkové kůře ), a v předním a zadním cingulatním kortexu. Pro odhalování změn v propojení jsme použili kombinaci empirického režimu a částečné přímé koherence řízení dat approach2. Dynamické kauzální ( příčinné ) modelování bylo použito k odvození typu interakcí, které byly vyvolány CR neuromodulací.

Výsledky: Acoustic CR terapie indikuje statisticky významné změny v efektivním propojení v delta, alfa a gama frekvenčním pásmu. Zejména bylo pozorováno významné snížení excitačního řízení v cingulatní oblasti primární sluchové kůry společně s větší inhibiční interakcí mezi dorzolaterální-prefrontální kůrou a primární sluchovou kůrou. Navíc CR neuromodulace eliminuje statistické rozdíly v efektivním propojení mezi kontrolní skupinou a podskupinou dobře reagujících (s TQ sníženým po 12 týdnech ≥ 12).

1 Tass P.A., et al. Rest. Neurol. Neurosci. 30 (2012)
2 Silchenko A.N., et al. J. Neurosci. Meth., 191, 32 - 44,
(2010)


P37.
Výpočetní analýza LONG-LASTING desynchronizace elektrickou a smyslovou CR Neuromodulací


Popovych O.V.1 a Tass P.A.1, 2a
1 Ústav neurověd a lékařství-neuromodulace,Výkumné centrum Jülich, Jülich, Německo.
2 Oddělení stereotaktické a funkční neurochirurgie, Univerzita v Kolíně nad Rýnem, Kolín nad Rýnem, Německo.

Úvod: Patologická neuronální synchronizace je charakteristickým znakem několika neurologických poruch, jako Parkinsonova choroba nebo tinnitus. Zkoumáme koordinovaný reset (CR) neuromodulace navržený proti abnormální neuronové synchronizaci a porovnáváme přímé a nepřímé elektrické synapticky zprostředkované CR stimulace. První stimulace napodobuje lokální účinky elektrické hluboké mozkové CR stimulace, zatímco druhá metoda stimulace představuje rámec smyslové, např. akustické CR
neuromodulace k léčbě tinnitu.

Metody:Zvažujeme dva modely oscilující neuronální sítě s excitační a inhibiční interakcí a s pravidelným a náhodným propojením topologie s časováním závislé plasticity. Přímá elektrická a synapticky zprostředkovaná CR stimulace byla cílena do této sítě v silně spojeném a synchronizovaném dynamickém režimu. Také jsme modelovali částečné deaferentace na neuronální síti charakteristické pro poškození sluchu a porovnali dopad akustické neuromodulace CR v hlučné stimulaci.

Výsledky: Prokázali jsme, že přímá elektrická i senzorická CR neuromodulace může vést k velmi podobné desynchronizaci a bránicím účinkům. CR neuromodulace obnovuje fyziologický vzor synaptických spojení a vede k dlouhodobé desynchronizaci neuronální sítě, která je po stimulaci udržována vypnutá. Nicméně, silná hlučná akustická stimulace může zvýšit konektivitu a vyvolat patologicky synchronizovaný stav, který se podobá např. efektu tinnitu vznikající hlukovým traumatem..

Závěry: Synapticky zprostředkovaná, smyslová, např. akustická CR neuromodulace může být přinejmenším stejně účinná jako
přímá elektrická CR. Na rozdíl od hlučné stimulace, CR neuromodulace spolehlivě umožňuje odnaučování od patologické synchronizace a propojení.


P54.
Změny oscilační aktivity v tinnitus síti a souvisejícího tinnitus reliefu vlivem CR neuromodulace


Adamchic I.1, Hauptmann C.1, Toth T.1, Tass P.A. 1,2.
1 Ústav neurověd a lékařství-neuromodulace, Výzkumné centrum Jülich, Jülich, Německo.
2 Oddělení stereotaktické a funkční neurochirurgie, Univerzita v Kolíně nad Rýnem, Kolín nad Rýnem, Německo.

Souvislosti:Subjektivní tinnitus je spojen se zvýšenou neuronální synchronizací a je spojen se zvýšeným delta a gamma výkonem a poklesem alfa výkonu v konkrétních sluchových a nesluchových oblastech mozku. My tady studujeme i) jak má akustická CR neuromodulace1 vliv na EEG změny v porovnání se zdravou populací a (ii) zda tyto změny korelují s klinickým zlepšením.

Materiály a metody: 12 týdnů CR terapie s 4 - 6hodinami za den mělo za následek výrazné snížení symptomu1 tinnitu. Spontánní EEG záznamy byly prováděny s pacienty s tinnitem (n = 28) na počátku a po 12 týdnech CR terapie a v kontrolní skupině (n = 16) u zdravých bez tinnitu. EEG byla zkoumána pomocí BESA a sLORETA. Vztah mezi změnami v spektrech a klinické skóre bylo zkoumáno pomocí částečných nejmenších čtverců regrese.

Výsledky: Spektrální výkon v delta, nízké theta, vysoké beta a gama pásmech byl významně zesílen u pacientů s tinnitem ve srovnání s kontrolní skupinou. Po 12 týdnech akustických CR neuromodulací se EEG spektrum pacientů s tinnitem přiblížilo k průměrnému spektru kontrolní skupiny. Nejvýznamnějšími změny CR modulací byly v temporální oblasti. Dále jsme zjistili, pozitivní vztah mezi změnami v deltě a gama pásmech a změny v hodnocení TQ / VAS.

Závěr: Výrazné snížení příznaků tinnitu po 12 týdnech léčby CR je spojeno s obrácením s tinnitem související nízké úrovně alfa pásma a patologicky vysokého gama / delta pásma při vyšetření sluchové a nesluchové oblasti mozku. Nejsilnější vliv CR na zvrat abnormální oscilační aktivity byl nalezen v temporálních oblastech.

1 Tass PA et al., OBNOVA. Neurol. Neurosci. 30 (2012)


SESSION 8
Blokování příznaků tinnitu a související cerebrální synchronizace akustickou CR neuromodulací


Tass P.A.1, 2, Adamchic I.1, Hauptmann C.1
1 Ústav neurověd a lékařství-neuromodulace, Výzkumné centrum Jülich, Jülich, Německo.
2 Oddělení stereotaktické a funkční neurochirurgie, Univerzita v Kolíně nad Rýnem, Kolín nad Rýnem, Německo.

Úvod: Subjektivní tinnitus je spojen s patologickou zvýšenou neuronální synchronizací..

Cíl: Použili jsme model založený na desynchronizační technice, akustické CR ( koordinovaný reset ) neuromodulaci, konkrétně proti tinnitus-neuronální synchronizaci. Tato neuromodulace navozuje odnaučování patologických synaptických spojů a neuronální synchronizace.

Pacienti a metody: V prospektivní, randomizované, jednou slepé, placebem kontrolované studii u 63 pacientů s
chronickým tonálním tinnitem a až 50 dB ztrátou sluchu se studovala bezpečnost a účinnost různých dávek akustické CR
neuromodulace1. Měřili jsme vizuální analogové škály, výsledky z tinnitus dotazníku (TQ) a spontánní EEG.

Výsledky: CR léčba byla shledána jako bezpečná, pacienty dobře snášena a způsobila významný pokles hlasitosti tinnitu a jeho symptomů Účinky získané ve 12 týdnech léčby přetrvával přes předem plánovanou 4-týdenní pauzu této terapie a ukázala trvale dlouhodobé účinky i po 10 měsících léčby: Odezva, tj. snížení alespoň 6 TQ bodů, byl získán u 75% pacientů s průměrným CK snížení o 50%. CR léčba výrazně snížila tinnitus frekvenci a obrátila související EEG změny v tinnitus síti, která se skládá se sluchových a nesluchových oblastí mozku (CR způsobila pokles delta a gama společně s nárůstem alfa), oběma oblastem CR způsobila neuroplastické změny.

Závěry: Acoustic CR neuromodulace způsobuje významné klinické zlepšení a významný pokles patologické neuronální synchronizace.

1 Tass P.A. et al. Rest. Neurol. Neurosci. 30 (2012)

michal
Příspěvky: 315
Registrován: pát 01. bře 2013 12:06:52
Bydliště: Praha východ

Re: Acoustic CR Neuromodulation

Příspěvekod michal » pát 03. kvě 2013 11:23:17

Tak kdyby chtěl někdo vyzkoušet samo domo výrobu tohoto produktu ( ovšem bez záruky a na vlastní riziko ) tak jsem našel tyto stránky.

michal
Příspěvky: 315
Registrován: pát 01. bře 2013 12:06:52
Bydliště: Praha východ

Re: Acoustic CR Neuromodulation

Příspěvekod michal » pát 10. kvě 2013 12:03:01

Tak jak jsem o článek výše upozornil na "samodomo" výrobu zvuků podle ACRN, tak se na těch stránkách rozjela celkem debata o možnostech a začínají tam být i návody na sestavení vlastních sekvencí tónů, včetně nějakých příkladů. Stáhnul jsem si jednu sekvenci pro 3500kHz ( což by přibližně mohlo odpovídat mé frekvenci ) a poslouchám ji. Účinek na mě má dost podobnou jako relaxační zpěv ptáků, což je asi zvuk, který mě nejvíce odpoutává od tinnitu a můžu s ním v pohodě relaxovat. Tudíž mi ACRN přijde jako dobrý směr léčby. Samozřejmě je to "samodomo" se všemi riziky, ale pokuď se to nepřežene z hlasitostí a bude to pomáhat lépe snášet tinnitus, tak jsem to ochotnej poslouchat. Ono relaxační hudba není nic jiného, akorát ACRN má možná trošku vědecký základ.

michal
Příspěvky: 315
Registrován: pát 01. bře 2013 12:06:52
Bydliště: Praha východ

Re: Acoustic CR Neuromodulation

Příspěvekod michal » úte 14. kvě 2013 16:17:35

Přidávám dva velmi pěkné a obsáhlé vědecké články o této metodě.
Z těchto článků čerpal tvůrce "samodomo" metody ( viz výše ), jejíž vytvoření je popsáno na výše uvedeném odkazu.
Přílohy
ANM_fulltext.pdf
(733.13 KiB) Staženo 5638 x
10.1007_s00422-012-0479-5.pdf
(930.92 KiB) Staženo 4848 x

michal
Příspěvky: 315
Registrován: pát 01. bře 2013 12:06:52
Bydliště: Praha východ

Re: Acoustic CR Neuromodulation

Příspěvekod michal » ned 26. kvě 2013 18:38:23

Posledních 14 dní jsem docela intenzivně poslouchal samodomo zvuky ACRNM pro frekvenci 3500Hz a musím říct, že to je první metoda, která má na mě skoro okamžité účinky. Pískání se mě dokáže během 2 minut poslechu přeměnit v šumění o nízké hlasitosti, které přetrvává 5-10minut !!! ( sláva za ně )
Jen připomínám, že základem této metody je předpoklad tonálního tinnitu ( tinnitus o jednom tónu ) a znalost frekvence tinnitu. V okamžiku, kdy toto máte a znáte, tak posloucháte soubor speciálně vytvořený pro vaši frekvenci tinnitu.
Dávám sem příklady v mp3 ( pro 3500Hz, 5000Hz, 7000Hz, 7300Hz, 8000Hz, 9500Hz ), tak jak se objevily na jednom americkém fóru. Nastavte si minimální hlasitost a pak postupně zvyšujte. Mějte na paměti, že je to neoficiální samodomo výroba a efekt pro vás může být i žádný nebo také záporný.
V dohledné době sem dám postup jak si vyrobit zvuky dle ACRNM samodomo pomocí zvukových editorů - na tom americkém fóru se na tom pracuje docela intenzivně.
Přílohy
Hz cycle.zip
(1.4 MiB) Staženo 4882 x

Uživatelský avatar
mejla
Příspěvky: 420
Registrován: úte 22. led 2013 15:57:18
Kontaktovat uživatele:

Re: Acoustic CR Neuromodulation

Příspěvekod mejla » pon 27. kvě 2013 7:49:34

Určitě to prubnu - nicméně neznám frekvenci svého tinnitu. Není na netu nějaká aplikace, přes kterou by se to dalo změřit? A je to stoprocentně bezpečný? Aby se mi to třeba nezhoršilo :)

michal
Příspěvky: 315
Registrován: pát 01. bře 2013 12:06:52
Bydliště: Praha východ

Re: Acoustic CR Neuromodulation

Příspěvekod michal » pon 27. kvě 2013 9:39:58

Tady je odkaz na zjištění frekvence tinnitu.

A jestli je to bezpečné ?

Ty lidi co to dělali vycházeli z oficiálních studií metody ACRNM ( soubory pdf viz výše ), konzultovali to s lidmi, kteří absolvují originální léčbu ACRNM. Mě se zdá mým selským rozumem, že to má hlavu a patu a po 14dnech poslouchání se mi nic nestalo, naopak zvuk 3500Hz mi dokáže T ztišit a zmodulovat do šumu. Z tohoto hlediska to považuji pro sebe za bezpečné, ale znáš to přísloví "jiný kraj jiný tinnitus".
Je fakt, že to kombinuji se zvukem, který jsem si sestavil v tomto sound mixeru, protože v práci lidi slyší můj 3500Hz zvuk i z pod sluchátek. Takže v práci poslouchám zvuk z ATA a kde to jde tak 3500Hz. Zvuk z ATA je spíše bílý šum kombinovaný se zpěvem ptáků. Takže když to vezmu s nadsázkou tak kombinuji metodu TRT s ACRNM.

Uživatelský avatar
mejla
Příspěvky: 420
Registrován: úte 22. led 2013 15:57:18
Kontaktovat uživatele:

Re: Acoustic CR Neuromodulation

Příspěvekod mejla » pon 27. kvě 2013 9:52:53

super, mrknu večer na to - jsem zvědavej, jakou frekvenci tinnitu vlastně mám :)

Uživatelský avatar
mejla
Příspěvky: 420
Registrován: úte 22. led 2013 15:57:18
Kontaktovat uživatele:

Re: Acoustic CR Neuromodulation

Příspěvekod mejla » pon 24. čer 2013 14:08:18

nějaké nové poznatky/úspěchy?

Mně se bohužel nedaří určit frekvenci tinnitu, nicméně když si pustím např. zvuk 3500 hz, tak mi přijde, že po několikaminutovém poslechu je tinnitus utlumenější.

michal
Příspěvky: 315
Registrován: pát 01. bře 2013 12:06:52
Bydliště: Praha východ

Re: Acoustic CR Neuromodulation

Příspěvekod michal » stř 26. čer 2013 20:14:20

Za mě zatím stále stejné. Po poslechu se pískání utlumí, ale mám poslední dobou dost práce, tak ani moc neposlouchám. Nicméně se mi zdá, že si na pískání vzpomenínám stále méně a méně, ale to je asi tou prací.

michal
Příspěvky: 315
Registrován: pát 01. bře 2013 12:06:52
Bydliště: Praha východ

Re: Acoustic CR Neuromodulation

Příspěvekod michal » pát 29. lis 2013 13:48:14

Spolupacienti z jŮeSeJ vytvořili prográmek na bázi léčebného protokolu ACRNM pro všechny frekvence jednotónového tinnitu.
generalfuzz
Jediná nevýhoda je, že to nejde stáhnout do mp3, ale tuším, že by to nějak mohlo jít jiným prográmkem - něco na principu screnn saveru, ale zvukového.
Jinak za mě dobrý. Když člověk najde frekvenci svého tinnitu ( já třeba 3600Hz ), tak je to daleko účinější.


Zpět na

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 host