TRT - Tinnitus Retraining Therapy

Informace o probíhajících výzkumech, klinických studiích a nových metodách léčby tinnitu.
mejla
Příspěvky: 420
Registrován: úte 22. led 2013 15:57:18
Kontaktovat uživatele:

TRT - Tinnitus Retraining Therapy

Příspěvekod mejla » pát 25. led 2013 17:23:33

Převzato s laskavým svolením z webu: http://www.opavamedica.cz

TRT

Co je TRT?

TRT je vědecký přístup k léčbě tinnitu. Je založena na tzv. „neurofyzikálním modelu prof. Jastreboffa (USA)“. Je to zkratka z anglického „Tinnitus Retraining Therapy“, volně můžeme přeložit jako „léčba tinnitu změnou návyku“.

Tinnitus není nijak hlasitý zvuk. Jinými slovy, individuální vjem hlasitosti je utvářen v mozku a může být vysvětlen jako negativní výukový proces, který je zesílen v pacientově osobním vnímání až do bodu totální dominance.

Je-li tomu tak, může se jedinec pokusit o zvrácení tohoto „výukového procesu“ s cílem vnímat tento zvuk méně intenzivně. A to je opravdu týmová záležitost, kdy je zapotřebí (v různých stupních) lékaře, audiologa, terapeuta a psychologa.

Takže TRT říká, že tinnitus je jen moje představa?

Ne, přesně naopak. Rozhodně nepopíráme, že tento zvuk slyšíte. Moderní vyšetřovací techniky, jako je třeba „PET“, pozitronová emisní tomografie, skutečně ukazují pro tinnitus specifikou aktivitu v kůře mozku. Tinnitus na základě tohoto pozorování rozhodně nelze označit jen za psychickou poruchu. Stejně tak nepopíráme, že velmi často stojí na počátku chronického tinnitu nějaké poškození vláskových buněk vnitřního ucha. Nicméně se po určité době tinnitus oddělí od svého vyvolávacího prvku ve vnitřním uchu. Z tohoto důvodu může tinnitus trvat i po přerušení akustického nervu, tedy tehdy, když už je naprosto nemožné, aby se z vnitřního ucha přenesl signál sluchových nervem do mozku. Tedy – tinnitus si vyvinul svůj vlastní život. Na rozdíl od jiných rušivých zvuků v pozadí, mozek neumí z pozice vědomého rozhodnutí tinnitus zablokovat. Tinnitus již nepřichází z ucha, říkáme, že se zcentralizoval, navíc se silným zapojením tzv. „limbického systému“, sídla našich emocí. To vysvětluje, proč selhalo v minulosti tak velké množství různých terapeutických postupů zaměřených jen na vnitřní ucho.

Jak mi tedy může TRT prospět?

Cílem TRT je takzvaně habituovat tinnitus, jinými slovy snížit vědomí šelestu až k tomu bodu, kdy již nedominuje Vašemu vnímání. Čili – TRT neslibuje uzdravení (zázrakem). Jednou z výhod TRT je fakt, že funguje nezávisle na příčině tinnitu, který ostatně ani zpětně nelze přesně stanovit.

Uvědomme si jedno – 80% pacientů s tinnitem neudává, že by měl tinnitus vliv na jejich každodenní život. Tato skupina zahrnuje množství lidí, kteří popisují svůj tinnitus jako „dosti hlasitý“. To znamená, že zjevně není korelace mezi subjektivním vnímáním hlasitosti a destrukcí individuální sféry života. Neboli – přejete si zbavit se svého šelestu, ale pokud se to nezdařilo běžnou medikamntózní léčbou, může se Váš reálný cíl zařadit mezi oněch 80%, kteří sice tinnitus pociťují, ale kterým neničí život.

Z jakých prvků se TRT skládá?

Podle prof. Jastreboffa, který založil TRT na počátku 90 let, spočívá TRT v konzultacích (které jsou nejpřesněji popsány jako „intenzivní informace a souvislé vedení“) a v používání Tinnitus Control Instrument (TCI).

Jako každá terapie i TRT prošla řadou změn a variant podle té které země. Ale základem zůstávají 4 pilíř, zahrnující konzultace, psychologický pohovor, relaxace a používání TCI. Konzultace jsou nepochybně nejdůležitějším prvkem. Umožňují důkladné porozumění mechanismu vzniku tinnitu. Jedině důkladné pochopení Vašeho stavu může vést k přehodnocení tinnitu a k osobní strategii, vedoucí k jeho zakrytí.

Dalším neméně důležitým pilířem jsou psychologická sezení a pohovory. Prokázalo se, že v mnoha případech stres, vnitřní obavy a problémy, podvědomé konflikty, problémy s partnerem či mírné deprese byly na počátku tinnitu. Psycholog může pomoci odkrýt takovéto případy a dát je do správného kontextu. Skupinová terapie je rovněž velmi pomocná, minimálně jako ukázka, že nejsme sami, jediní plavčíci na prázdném korábu.

Relaxační metody Vám pomohou při zvládání stresu. Jsou významnou pomůckou pro každodenní život a ovlivňují jeho kvalitu. Aktivní trénování sluchu či „sluchová škola“ Vás učiní opět citlivými vůči zvukům a hlukům z Vašeho okolí. Opět „otevřete své uši navenek“.

A konečně - TCI – pomůže Vám vyhnout se tichu. TCI je malý přístrojek, který vyluzuje stálý měkký šum. TCI nezakrývá tinnitus, ale odvádí Vaši pozornost od něj v okamžicích relativního ticha. Aby mohl být tinnitus habituován (přijat za vlastní), musí zůstat slyšitelný!

Kdo rozhodně o tom, zda začít s TRT?

V podstatě to záleží jen a jen na Vás. Lékařské doporučení je z oblasti ORL, ale zde mohou být krajové odlišnosti.

Jak mnoho jsou důležité konzultace?

Konzultace jsou základním stavebním kamenem TRT. Předpokládá se několik hodin na první sezení a opakování seancí během vývoje terapie.

Opravdu musím navštívit toho psychologa?

V souladu s teorií prof. Jastreboffa konzultace u psychologa není závazný povinný prvek, alespoň ne u lehčích a středně těžkých případů. Nicméně konzultace u psychologa má často veliký význam, protože mluvíme o tzv. habituační léčbě a přitom velmi často nevíme, zda jsme toho vůbec schopni. Uvažme, že až v 80% případů je na počátku nějaké psychické trauma. Možná se tinnitus vyvinul v jakéhosi obětního beránka našeho života. Psycholog může takového případy odkrýt.

Proč se TRT provádí jen ve speciálních týmech?

TRT je týmová záležitost, kterou nemůže jedna osoba provádět dostatečně profesionálně. Každý prvek je důležitý a požaduje specialitu.

Zmizí můj tinnitus po TRT léčbě?

Někdy ano, ale TRT neslibuje vyléčení! Umožňuje zvyknout si na tinnitus, aniž bychom se marně pokoušeli o to, aby zmizel.

Mnoho absolventů TRT udává, že jejich tinnitus je stále slyšet, ale už je neobtěžuje. Jestliže jsou požádání, musí se dosti zaposlouchat, alby ho opět „slyšeli“, aby ho dostali do vědomí. To je docela dobrý výsledek, co říkáte? Někteří ale přesto uvádějí, že jejich šelest vymizel. Ale to není a nemá být Váš osobní cíl!

Občas někdo uvádí, že opravdovou frustraci nepřináší až tak tinnitus sám o sobě, jako opakované léčby. Takovéto stresy podtrhují důležitost realistických cílů a očekávání.

Jak dlouho trvá TRT?

TRT je typická dlouhodobá terapie, zacílená na dlouhodobé zlepšování výsledů podle Vašich schopností. Proto typicky TRT trvá od 12 do 24 měsíců. Obvykle lidé hlásí první efekty po 6 měsících.

Existuje nějaký vědecký důkaz, který by podporoval význam TRT?

Ano. Byla provedena množství pokusů na spoustě klinik včetně USA (kde ostatně tato metoda vznikla), v Británii, v Německu a jinde. Mezitím se nashromáždily několikaleté zkušenosti. Základem pro TRT je tzv. „Neurofyzikální model podle prof. Jastreboffa“ (1993).

Jaké jsou šance na úspěch u TRT?

Docela slušné, rozhodně lepší než 50%, ale úspěch je viditelný až z delší časové perspektivy. Celkem až 80% pacientů udává zlepšení stavu během půl roku. Jestliže terapie pokračuje, procento se zvyšuje až na 90% po 24 měsících.

„Zlepšení“ nesmíme splést s „vyléčením“. Cíl TRT je vytlačit tinnitus pryč mimo vědomé vnímání. Pacienti po TRT udávají, že si svůj tinnitus uvědomují jen obtížně.

Je TRT hájena všemi hlasy?

Pro mnoho lékařů je nyní TRT základní a první metodou volby. Ze všech léčebných postupů má TRT pravděpodobně nejlepší vědecké opodstatnění. Ale – jako v medicíně ostatně vždy – jsou tu i kritické hlasy. Například se vyskytuje námitka, že počet sledovaných případů v daném období je nízký na obvyklé medicinální standardy. Pochopitelně, to je vysvětleno relativní mladostí metody. Nebo – prohlášení jako „mé životní podmínky se zlepšily „je obtížné kvantifikovat. Není zde standardizace u jednotlivých týmů. Nicméně tyto kritiky nedokáží negovat efekty TRT.

Jaké jsou výhody TRT?

Jedna velká výhody TRT je nepochybně ta, že působí nezávisle na příčině vzniku tinnitu (který ostatně ani nemůže být někdy přesně stanoven). Dává si za cíl zlepšit kvalitu života a neslibuje vyléčení tinnitu. Tím nabízí pacientům docela férovou perspektivu.

Jiná výhoda, jak my ji vidíme, je v aktivní spolupráci pacienta. Je tak uvolněn ze své role „pasivního trpitele“, může aktivně ovlivňovat vývoj a také za něj nese odpovědnost.

Jaká jsou negativa?

TRT potřebuje trpělivost, porozumění, čas, aktivní spolupráci a odhodlání uspět.

Jsou zde vedlejší účinky?

TRT je absolutně bezpečná a bez jakýchkoliv vedlejších účinků. Nepodávají se žádné léky. Nejsou hlášena zhoršení sluchu.

Mám tinnitus velmi dlouho. Má i tady TRT smysl?

TRT je typická léčba pro nehospitalizované pacienty. Nicméně může být zahájena i v těžkých případech během hospitalizace.

Může TRT být užita při léčbě hyperacuse?

Ano, velmi dobře.

Kdo platí za TRT?

To samozřejmě závisí na podmínkách různých zemí a různých pojišťoven.

Používáme TCI

Co je to „masker“?

V začátcích léčby tinnitu elektronickými pomůckami zkoušeli lidé všechno možné, aby jednoduše překryli tinnitus jiným příjemným zvukem, který by byl dostatečně hlasitý. Odtud pochází termín „masker“. Naneštěstí se ukázalo, že tato cesta je slepá. Nemá smysl jakýmikoliv výmysly se snažit zakrýt tinnitus – efekt je opačný. Spousta lidí udalo, že jejich tinnitus měl tendenci postupně se zesilovat. Takže, naneštěstí, neexistuje žádný jednoduchý způsob jak se tinnitu zbavit pomocí nějakých elektronických pomůcek.

Co je to „noiser“, co je to „TCI“?

TRT používá také elektronické pomůcky, ale jiného druhu. Využívají zcela jiného přístupu než dřívější maskery.

Principem navyknutí na tinnitus je vyhnout se tichu. Abychom v tomto pacientům pomohli, užíváme něco jako sluchadlo, co vytváří měkký příjemný šum. Tento „terapeutický šum“ má být slyšitelný jen v mezidobích relativního ticha. Může připomínat šum moře na písečné pláži, mnohým je tento zvuk velice příjemný. Místo neustálého kontrolování, jestli je tinnitus „stále tam“, pacient začne poslouchat léčebný šum.

Přestože nový zvuk je a má být příjemný, samozřejmě oproti šelestu, byl přijat termín „noiser“ (angl. noise = hluk, lomoz, hřmot). Protože ale tento název má v angličtině dosti negativní podtext, byl zvolen termín „Tinnitus Control Instrument“, tedy přístroj, který kontroluje tinnitus. Krátce TCI.

Existuje TCI i v kombinaci se sluchadlem?

Ano. Jeden z hlavních rysů tohoto přístroje je možnost odděleného zesilování řečového signálu a umělého šumu.

Nemohl bych jednoduše nosit Walkman místo TCI?

V principu ano. Ve skutečnosti zní ale odpověď NE. Ve spoustě situací prostě nemůžete mít na hlavě walkman, třeba během řízení auta, v divadle, během telefonování, v úřadě nebo během konverzace – mnohdy jen i z důvodů běžné mezilidské zdvořilosti. Dále, jeden ze základů TRT je otevřít Vaše uši okolí. To samozřejmě vylučuje všechny přístroje, které Vám ucpou uši. Jakýkoliv vnější zvuk je důležitější než terapeutický šum.

Kdo mi zaplatí TCI?

To je otázka, na kterou jsou odlišné odpovědi podle jednotlivých států. TCI je léčebná pomůcka a jako taková je v Německu plně kryta pojišťovnou. "Prisma TCI" je kombinace této pomůcky a sluchadla je tedy kryta jen částečně.

Mám tinnitus jen jednostranný. Proč mám nosit dva TCI přístroje?

Lékaři doporučují tzv. binaurální léčbu, má dobré výsledky. Idea užívání TCI není totiž jen zavést nějaký zvuk do ucha, ale vytrénovat celou sluchovou dráhu. A ta není jen jednostranná. Přesněji řečeno vyměňuje si informace i s druhou stranou a tak informace z jednoho ucha jdou i do opačné části mozku.

Může používání TCI způsobit zhoršení tinnitu?

Ne. Neznáme žádný takový případ. Uvědomte si ale, že existují případy, kdy dochází ke zhoršení stavu podle denní doby, situace či psychického stavu, jak ostatně uvedeno výše.

Proč se mi zdá tinnitus silnější, když vypnu TCI?

Pravděpodobně byla nastavena hlasitost na příliš vysoký stupeň. Okamžitě ji zeslabte!

Existují nějaké vědecké studie o významu TCI?

Ano, je několik takových studií, zejména z Anglie a Německa. Ukazuje se v nich, že všeobecný úspěch TRT je větší, když se TCI nosí déle. Jakmile se k léčbě přidalo nošení TCI, úspěch se zvýšil asi o 20%.

Jak dlouho a jak často musím nosit TCI?

Během TRT léčby noste TCI 6 – 8 hodin denně, začněte ale s 2 – 3 hodinami. TCI se má nosit během celé doby léčby TRT, což je typicky 24 měsíců.

Nemám tinnitus stále, ale jen někdy. Musím i tak nosit TCI?

Ano. Měl byste nosit TCI doporučených 6 - 8 hodin denně. Jste to ale Vy, kdo musí udělat rozhodnutí. Je důležitější, že chcete TCI nosit, než nechat vzniknout pocit, že TCI nosit musím.

Mám již sluchadlo. Musím nosit ještě i TCI?

Měla by stačit „Prisma TCI“, TCI přístroj kombinovaný s vysoce kvalitním digitálním sluchadlem. Informujte se u svého lékaře.

Musím nosit TCI navždy?

Ne, jen po dobu trvání TRT. Nebo tak dlouho, jak je Vám to příjemné.

Co je to „Bílý šum“ a co „Růžový šum“?

Tzv. „Bílý šum“ je takový šum, kdy všechny frekvence mají stejnou hlasitost. Zní to jako rádio mezi naladěním dvou stanic. „Růžový šum“ má oslabené vysoké frekvence, pokles je přesně definován 3 dB/oktávu. Díky tomu zní růžový šum hlouběji, více jako moře. Jsou i jinak klasifikované šumy, vysoko a nízko tónový šum aj.

Vás by mělo více zajímat, při ignorování technických detailů, zda se Vám a Vašemu audiologovi podaří najít takový „příjemný“ šum, který ve Vás vyvolá příjemné asociace. Jsou to zdánlivé maličkosti, ale uvědomte si, že s tímto zvukem budete až dva roky. Nebude-li pro Vás ten zvuk příjemný, nebudete chtít TCI nosit a celé kouzlo léčby přijde vniveč.

Jak se má správně nastavit hlasitost?

Správné nastavení hlasitosti je velmi důležité. Hlasitost musí být nastavena tak, aby terapeutický šum nepřekrýval vnější zvuky a aby ovlivňoval rozumění řeči. Zejména nesmí hlasitost léčebného šumu překročit hlasitost tinnitu. Jestliže jsou tinnitus a léčebný šum zhruba stejně silné (tzv. zkřížený bod), pak je léčebný šelest příliš silný. Jinými slovy: léčebný šelest je slabý zvuk. Během normální konverzace vůbec nemá být slyšet, jen během pauz. Hlasitost tohoto šumu je nastavena správně, když musíte po skončení rozhovoru „aktivně hledat“, abyste tento šum našli. Měli byste mít možnost sami jemně dolaďovat intenzitu. Správného nastavení může být dosaženo jen se zařízením na uchu! Takže nastavení hlasitosti je důležitý prvek při výběru TCI.

Proč nemůžu jednoduše zamaskovat můj tinnitus?

Chápeme Vaši touhu jednoduše tinnitus zamaskovat jiným zvukem. Ale maskování je špatné a nepomůže Vám „zvyknout si“ na tinnitus, protože kdykoliv tento „masker“ vypnete, Váš tinnitus bude „v plné síle a svěžesti“ zpět.

Nejsou TCI a Masker to samé?

V žádném případě! Oba přístroje mají zcela jinou terapeutickou ideu a jsou naprosto odlišné.

Jaká jsou kritéria při výběru dobrého TCI?

Pro jednoduchý TCI generátor je nejdůležitějším prvkem možnost individuálního nastavení hlasitosti. Musíte mít možnost kompletního nastavování přímo na Vašem uchu, to znamená, že „šroubováčkové nastavování“ není dobré. Dále, přístroj musí být schopen vygenerovat zvuk, který je Vám příjemný, protože když Vám nebude tento zvuk příjemný, nebudete TCI nosit rádi. Vaše šance najít takový zvuk jsou lepší s přístrojem, který nabízí výběr z různých zvuků a možnosti nějak je ovlivňovat. Všeobecně vzato, digitální přístroje jsou vynikající. Pamatujte na to, že budete s tímto zvukem až dva roky!

Stejná kriteria jsou i při výběru kombinovaného přístroje. Hlasitost šumu „Prisma TCI a zesílení řeči se musí dát nastavit odděleně a Vy musíte mít možnost ovlivnit oba tyto parametry. Programovatelná digitální sluchadla s moderními rysy, jako je např. zvýraznění řečového signálu, jsou naprosto skvělá. V případě tzv. hyperacusis je tzv. komprese na výstupu naprosto neodmyslitelná. Koupě kombinace s TCI je trvalý vklad: po ukončení TRT jednoduše vypnete generátor šumu a používáte dále TCI jako vysoce kvalitní sluchadlo.

Mohu jen tak jít a jednoduše si koupit TCI?

V zásadě ano, nicméně jsme toho názoru, že používání TCI je jen částí z celého systému TRT, i když podstatná. Jestliže jste se rozhodli sami ke koupi TCI, znamená to, že jste pozitivně motivování. Věřte tedy radám Vašeho audiologa, který Vám doporučí správný typ.

Jak dlouho musím nosit TCI?

Doporučujeme 6 – 8 hodin denně.

Mohu mít TCI na uších i v noci?

Ano, někteří lidé udávají, že s pomocí TCI lépe usnou. Ale používání TCI v noci nemůže nahradit nošení přes den.

Nemám čas na relaxační cvičení, řečičky u psychologa tak dále, nemohl bych prostě jen nosit TCI o něco delší dobu?

TCI je jen technická pomůcka, která Vám pomůže vyvarovat se ticha. Je vysoce vhodné nalézt souběžně vnitřní klid. Jen nošení TCI Vám těžko zprostředkuje nalezení této rovnováhy. Jestliže si myslíte, že nemáte čas na péči o své podvědomí, asi se Vám nepodaří změnit Váš životní styl, který může být na počátku vzniku tinnitu.

A co s „hyperakusí“?

Snížení sensitivity je prvořadý problém. Noste TCI oboustranně, neucpávejte si uši! Začněte s velmi nízkou hlasitostí, kterou nebudete přes den měnit. Zesilujte ale pozvolna a stále. Trpělivost je nesmírně důležitá, počítejte 2 měsíce na první zlepšení hyperacuse.

mejla
Příspěvky: 420
Registrován: úte 22. led 2013 15:57:18
Kontaktovat uživatele:

Re: TRT - Tinnitus Retraining Therapy

Příspěvekod mejla » čtv 04. črc 2013 7:55:55

Jen se zeptám - je tu někdo, kdo v minulosti absolvoval TRT nebo u něj terapie právě probíhá?

Uživatelský avatar
Barrowww
Příspěvky: 14
Registrován: čtv 04. zář 2014 13:20:57

Re: TRT - Tinnitus Retraining Therapy

Příspěvekod Barrowww » pát 05. zář 2014 15:02:07

Chtěl bych se zeptat - nevíte, jak je to s dostupností TRT léčby v Česku? Na stránkách Thomayerovy nemocnice v Praze a nemocnice v Opavě jsou o TRT informace, ale poskytují tato zařízení plnohodnotné TRT? Na stránkách dr. Hazella (tinnitus.org) registrovaného TRT specialistu v Česku nenacházím.

mejla
Příspěvky: 420
Registrován: úte 22. led 2013 15:57:18
Kontaktovat uživatele:

Re: TRT - Tinnitus Retraining Therapy

Příspěvekod mejla » pát 05. zář 2014 15:25:20

Bohužel mám stejné informace jako Ty - v Praze by ještě TRT měla dělat Mudr. Veldová na Smíchově, ale také to vím jen z druhé ruky. Podle mě nikdo další v ČR plnohodnotné TRT neposkytuje (ale třeba se mýlím) :(

Uživatelský avatar
Barrowww
Příspěvky: 14
Registrován: čtv 04. zář 2014 13:20:57

Re: TRT - Tinnitus Retraining Therapy

Příspěvekod Barrowww » pát 05. zář 2014 15:50:16

Jo, k paní doktorce jsem objednaný, dám vědět. Ono je potěšující už to, že jsou v Česku lidé, kteří o TRT vědí. Mnohé z toho komplexního přístupu se dá myslím doplnit / nahradit tím, že se člověk prostě nafutruje informacemi o tinnitu (a taky hyperakuzi v mém případě - z Jastreboffova modelu na http://www.tinnitus.org). Fakt je, že ta informovanost o procesu, který T i H způsobuje, trochu uklidňuje (což je součástí TRT). A fakt je také to, že když mi T před deseti lety začal (pro info: teď řeším zhoršení po akutraumatu), srovnal jsem se s ním právě nonstop čtením Jastreboffova modelu (a některými postupy, které se v něm uvádějí, viz sekce "TRT exercises").

Monika
Příspěvky: 28
Registrován: stř 11. čer 2014 11:10:43
Bydliště: Humpolec

Re: TRT - Tinnitus Retraining Therapy

Příspěvekod Monika » sob 20. zář 2014 14:28:14

Ahoj,
u MUDr. Veldové jsem byla před měsícem a půl. Nepříjemné bylo to, že ačkoli jste objednaní na čas, strávíte v čekárně i 3 hodiny. Sestřička provede audio a změří sílu tinnitu a doktorka se vám pak pokusí vysvětlit, jak tinnitus funguje a co ho asi způsobuje. V rámci TRT nabídne ke koupi "maskery", přesněji TCI (mašinku, co vypadá jako naslouchátko a nosí se i stejně za uchem a do uší vám bude pouštět šum, nebo může být i v kombinaci s klasickým naslouchadlem a zesilovat i okolní zvuky, to v případě, že trpíte zároveň větší nedoslýchavostí). Připravte si tak 6 nebo 7 tisíc, žádná pojišťovna bohužel TCI nehradí a potřebujete přístrojky do obou uší, i když třeba píská jen v jednom. Doktorka vám pak pomůže nastavit intenzitu pouštěného šumu, což je na TRT asi nejdůležitější. Nebo si můžete stáhnout bílý nebo růžový šum z netu a poslouchat v přehrávači, zdarma :-) Mně to bohužel moc nevyhovuje. Dr. Veldová vám předá brožurku firmy, která TCI vyrábí, značnou část textu ale znám právě z tohoto webu. TRT tak, jak se o ní všude píše, počítá ještě s psychoterapií, konzultací s psychiatrem apod., ale takto komplexně se v ČR TRT neprovozuje nikde (info přímo od Veldové). Takže pokud uznáte za vhodné, budete si vše ostatní muset sehnat sami, není to ale zrovna levná záležitost (podle mých zkušeností hodina psychoterapie za 700,-). Vzhledem k tomu, že tinnitus jednoznačně souvisí se stresem (zhoršuje se, když jsme v nepohodě a naopak), myslím, že psychoterapie není úplně scestná, ale asi je potřeba trochu spolupracovat a snažit se s pomocí terapeuta najít, co ve vás vám pohodu kazí a co ji naopak může posilovat. Prostě si v sobě trochu uklidit.
Já na TCI ještě čekám, je potřeba provést odlitek zvukovodu a protože mám ještě od zánětu v bubínku grometu, doktorce se do toho zatím moc nechce. Tak pak uvidím.

Vašek61
Příspěvky: 16
Registrován: čtv 22. kvě 2014 16:19:19

Re: TRT - Tinnitus Retraining Therapy

Příspěvekod Vašek61 » ned 21. zář 2014 20:16:59

Ahoj Moniko, chtěl bych se zeptat, jak se měří "síla tinnitu"? Jinde píšeš "naměřili mi intenzitu tinnitu 70 dB, odhadovala jsem to max. na 50 a už chápu, proč slyším pískot i když se s někým bavím". Já taky slyším T, když s někým mluvím. To by mě netěšila taková intenzita.

Monika
Příspěvky: 28
Registrován: stř 11. čer 2014 11:10:43
Bydliště: Humpolec

Re: TRT - Tinnitus Retraining Therapy

Příspěvekod Monika » pon 22. zář 2014 14:57:40

Ahoj,
"sílu" měřili tak, že mi do uší pouštěli tón určité hlasitosti a já jsem pak určovala, jestli je můj tinnitus tišší nebo hlasitější než poslouchaný tón. Stejně měřili i frekvenci tinnitu - měla jsem určit, který tón ve sluchátkách je svou výškou nejpodobnější. Můj tinnitus je právě ve frekvencích, které ve skutečnosti "nedoslýchám", ale to je prý klasika, už jsem o tom kdesi četla, něco ve smyslu, že si mozek vyrábí tón, který už ucho v reálu nemůže slyšet.
Síla je ale asi dost subjektivní. Od té doby, co beru antidepresiva, se mi zdá tinnitus obecně slabší než byl dřív, pokud si ho teda zrovna uvědomuju. Díky AD dokážu myslet a soustředit se taky na jiné věci a myslím si, že díky tomu právě tinnitus vnímám slaběji, i když je podle mě ve skutečnosti pořád stejný jako na začátku. Jsem přesvědčená o tom, že mysl si ho prostě umí sama protlačit do popředí (v závislosti na stresu, únavě, okolnímu hluku), takže je vlastně jedno, jestli má 70 nebo 20 dB. Ale zase pokud je možný tento směr, pořád doufám, že funguje i opačný - že mysl umí úplně stejně tinnitus i potlačit. Jen se to naučit ;-)

Dara007
Příspěvky: 71
Registrován: pát 06. čer 2014 20:24:07

Re: TRT - Tinnitus Retraining Therapy

Příspěvekod Dara007 » pon 29. zář 2014 20:35:35

Já jsem do Opavy ohledně TRT terapie volala a bylo mi řečeno, že to tam dělají. Více tomu lékaři vyhovuje, když mu lidé píšou emaily. Že na ně vždy odpoví.

kafe
Příspěvky: 1
Registrován: úte 19. črc 2016 11:09:10

Re: TRT - Tinnitus Retraining Therapy

Příspěvekod kafe » úte 19. črc 2016 11:40:19

ahojte,
vidim, ze sa tato tema otvorila uz pred dvoma rokmi. Mate nejake dalsie skusenosti s TRT? Ja idem v piatok k MUDr. Ľubica Šuchová v Bratislave, ktora sa tym zaobera, tak som zvedavy ako to pojde. Dam po case urcite vediet a budem rad, ak sa podelite aj vy.

Mates
Příspěvky: 35
Registrován: pát 15. črc 2016 14:07:48
Bydliště: Most

Re: TRT - Tinnitus Retraining Therapy

Příspěvekod Mates » úte 23. srp 2016 21:51:28

kafe píše:ahojte,
vidim, ze sa tato tema otvorila uz pred dvoma rokmi. Mate nejake dalsie skusenosti s TRT? Ja idem v piatok k MUDr. Ľubica Šuchová v Bratislave, ktora sa tym zaobera, tak som zvedavy ako to pojde. Dam po case urcite vediet a budem rad, ak sa podelite aj vy.


Zdar.
Tak zřejmě TRT (TCI) fakt zabírá a všichni kdo se tak "léčili" jsou zřejmě již bez T, jelikož se nikdo od té doby, tady neozval...

Mates
Příspěvky: 35
Registrován: pát 15. črc 2016 14:07:48
Bydliště: Most

Re: TRT - Tinnitus Retraining Therapy

Příspěvekod Mates » pon 03. říj 2016 20:37:25

Mates píše:
kafe píše:ahojte,
vidim, ze sa tato tema otvorila uz pred dvoma rokmi. Mate nejake dalsie skusenosti s TRT? Ja idem v piatok k MUDr. Ľubica Šuchová v Bratislave, ktora sa tym zaobera, tak som zvedavy ako to pojde. Dam po case urcite vediet a budem rad, ak sa podelite aj vy.


Zdar.
Tak zřejmě TRT (TCI) fakt zabírá a všichni kdo se tak "léčili" jsou zřejmě již bez T, jelikož se nikdo od té doby, tady neozval...:idea: tvl to je snad jasný, jsem chodí jen "postižený" zdravýho to už ani nenapadne ...

MichalH
Příspěvky: 2
Registrován: sob 16. pro 2017 20:22:45

Re: TRT - Tinnitus Retraining Therapy

Příspěvekod MichalH » čtv 21. pro 2017 11:58:59

Zdravím, nerozjela se tato léčba už u nás ...nemá někdo info? Jsem z Jižní Moravy. Díky.

jirkasi
Příspěvky: 18
Registrován: úte 06. říj 2015 17:23:01

Re: TRT - Tinnitus Retraining Therapy

Příspěvekod jirkasi » pát 22. pro 2017 19:32:56

Rád odpovím a předám mé zkušenosti s TRT. když mrknete na odkaz viewtopic.php?f=6&t=774#p2545
kde jsem se snažil popsat mé zkušenosti s TRT. výsledek po více jak 2letech nula nic, nepomohlo mi to vůbec. Myslím si, že jsem byl u nejlepší odbornice na TRT MUDr.Veldové.ale jak píšu v odkazu prý to je primárně určeno pro lidi co mají jen tinnitus a dobře slyší,což není můj případ.mám velkou ztrátu sluchu po operaci neurinomu akustiku vpravo a částečně i vlevo. Rád poskytnu i bližší info dle potřeby. Zdraví JR


Zpět na

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 host